Tag

cổ phiếu GVR
11
Cổ phiếu GVR Về mặt cơ bản Triển vọng tăng trưởng Chiếm khoảng 30% diện tích và sản lượng cao su cả nước. Hiện có 55 nhà máy chế biến với tổng công suất thiết kếxấp xỉ 500.000 tấn/năm. Trong 3 tháng gần đây giá cao su thế giới đang hình thành được xu hướng...
Read More