Tag

chứng khoán cơ sở
Cổ phiếu BSR Về mặt cơ bản Về mặt kỹ thuật BSR về mặt xu hướng trung hạn đang nằm trong xu hướng tăng khi liên tiếp tạo được những đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Tuy nhiên xu hương tăng này không mạnh lắm khi các nhịp điều chỉnh thường xâu và mạnh....
Read More