Cổ phiếu quan tâm ngày 22/12/2021. GVR kỳ vọng tăng trưởng mảng bds KCN.

11

Cổ phiếu GVR

Về mặt cơ bản

Triển vọng tăng trưởng

  • Chiếm khoảng 30% diện tích và sản lượng cao su cả nước. Hiện có 55 nhà máy chế biến với tổng công suất thiết kế
    xấp xỉ 500.000 tấn/năm. Trong 3 tháng gần đây giá cao su thế giới đang hình thành được xu hướng tăng, nên kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, từ đó có thể cải thiện biên lợi nhuận của công ty trong quý 4/2021, và có thể duy trì sang quý 1/2022.
Giá cao su thế giới
  • Mảng bds khu công nghiệp kỳ vọng sắp tới sẽ đóng góp nhiều khi đất nước đang trong quá trình mở cửa mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài tận dụng làn sóng di dời nhà máy từ Trung Quốc, cũng như đã ký nhiều hiệp định thương mai lớn. Trong khi đó GVR có quỹ đất cao su lớn, có thể phát triển hạ tầng KCN trên đất cao su.

Rủi ro

  • Thị Giá GVR hiện tại đang ở mức tương đối cao, khi chỉ số P/E hiện tại trên 27, cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành cao su.
  • Giá cao su thiên nhiên biến động tiêu cực, từ đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
  • Rủi ro tài chính nằm ở mức thấp, khi đánh giá rủi ro tài chính theo mô hình của S&P thì GVR ở mức intermediate và minimal.

Về mặt kỹ thuật

GVR đang nằm trong xu hướng tăng khi liên tiếp tạo đường đỉnh và đáy cao hơn. Trong ngắn hạn GVR đã hình thành được vùng tích lũy ở mức giá 36-38, sau nhịp điều chỉnh từ vùng giá 42 bắt đầu từ tháng 11/2021. Hiện tại giá đang vượt lên trên vùng giá 39, nếu như không rơi lại bên dưới vùng giá 38 thì khả năng GVR sẽ có một xu hướng tăng mới. Ngược lại nếu giá giảm dưới vùng giá 36-37 thì khả năng GVR sẽ đánh mất đi xu hướng tăng và bước vào nhịp giảm điểm.

Khuyến nghị

Mở tài khoản chứng khoán online miễn phí

Leave a Reply