Cổ phiếu BSR

Về mặt cơ bản

Về mặt kỹ thuật

BSR về mặt xu hướng trung hạn đang nằm trong xu hướng tăng khi liên tiếp tạo được những đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Tuy nhiên xu hương tăng này không mạnh lắm khi các nhịp điều chỉnh thường xâu và mạnh.

Trong ngắn hạn BSR đang tích lũy khá tốt ở vùng hỗ trợ được tạo thành bởi đỉnh cũ và đường kênh giá xu hướng lên tại vùng giá 21. Nếu bước phá được vùng tích lũy này kỳ vọng BSR sẽ có một xu hướng tăng mới, mục tiêu có thể lên vùng 24.

Rủi ro

Khuyến nghi và định giá

Cổ phiếu S99

Về mặt cơ bản

Về mặt kỹ thuật

Về mặt xu hướng S99 đã tạo được xu hướng tăng trong trung hạn. Hiện tại giá đang được hỗ trợ bởi vùng đỉnh cũ và đường xu hướng tăng ở vùng giá 22.

Trong ngắn hạn S99 hình hành mẫu hình tích lũy ở đáy và có nhịp rủ bỏ vào ngày 06-12. Nếu S99 có thể vượt được kháng cự ngắn hạn thì có khả năng s99 hình thành được xu hướng tăng mới.

Rủi ro

  • Biên lợi nhuận doanh nghiệp ở mức thấp.
  • Rủi ro tài chính nằm ở mức cao, khi tỷ lệ nợ/TTS cao hoặc LN/Nợ đang nằm ở mức thấp hơn tiêu chuẩn.
  • Về mặt kỹ thuật nếu giá gãy vùng giá 21 thì có khả năng mất đi xu hướng tăng, và giá có thể về lại vùng đáy trước đó vùng 18.

Khuyến nghi và định giá

Mở tài khoản chứng khoán online miễn phí

Leave a Reply