GIÁ CHỨNG KHOÁN VẬN ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO : SÓNG

11
Biểu đồ chứng khoán

Trên đây là một biểu đồ chứng khoán mà mọi người có thể thường bắt gặp nhất, khi đầu tư, phân tích chứng khoán.

Khi quan sát chuyển động giá chứng khoán trên thị trường, mọi người đều có thể nhận thấy rằng giá chứng khoán vận động không phải theo một đường thẳng mà có lên có xuống hoặc không theo một tỷ lệ bằng nhau mà chúng vận động khác nhau về kích thước, thời gian, và cả góc độ… .Những vận động lên xuống như vậy khi phân tích ta gọi là sóng.

Ban đầu khi nhìn vào, dường như những sóng này vận động một cách ngẫu nhiên, không có một cấu trúc nhất định. Tuy nhiên việc phân tích vận động của sóng nhằm mục đích dự đoán vận động của chúng trong tương lai là có thể. Do đó việc học, nghiên cứu về mối tương quan giữa những sóng lên và sóng xuống, cách chúng vận động trên thị trường là rất cần thiết cho những nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỷ thuật.

Trong Lý thuyết DOW và Lý thuyết sóng Elliott có nói rằng, sóng có những cầu trúc (Fractal) tự nhiên và có liên hệ với nhau. Sóng ở cấp độ nhỏ là một phần của sóng trung hạn và chúng cũng là một phần của cấp độ sóng lớn hơn (Sóng dài hạn).

Mỗi xu hướng lên và xuống của giá chứng khoán được tạo bởi nhiều những sóng nhỏ uptrend và downtrend. Khi một sóng kết thúc, một sóng khác bắt đầu theo một xu hướng ngược lại. Bằng cách nghiên cứu và so sánh mối quan hệ giữ những sóng này về thời gian, tốc độ tăng/ giảm giá, và độ lớn chúng ta sẽ có khả năng xác định được bản chất của xu hướng.

Cơ bản về sóng

Trong lý thuyết DOW thì thị trường luôn có 3 xu thế chính. Mỗi xu thế sẽ mang những đặc điểm riêng như là:

  • Xu thế cấp một ( Primary Movement): Thường kéo dài hơn một năm hoặc vài năm. Xu thế này chia ra làm 2 nhóm xu thế tăng hoặc giảm và luôn kìm hãm sự phát triển của nhau.
  • Xu thế cấp hai (Medium Swing) : Đây chỉ là xu thế phụ và có chiều hướng ngược với xu thế cấp một. Chẳng hạn nếu xu thế chính tăng thì xu thế cấp 2 là giảm và ngược lại. Xu thế cấp 2 thường kéo dài từ 3 tuần đến không quá 3 tháng.
  • Xu hướng nhỏ (Medium Swing): thời gian thể hiện của xu hướng này khá ngắn, thông thường không quá 3 tuần. Nó thường áp dụng để điều chỉnh các biến động giá ngược với xu hướng thứ hai.

Cụ thể trong ví dụ dưới đây.

Trong lý thuyết sóng Elliott, ông chỉ ra sóng một cách chi tiết hơn, cũng như phức tạp hơn

Có hai loại sóng khác nhau gồm sóng động lực (hay sóng xung động) và sóng điều chỉnh. Một chu kỳ biến động của xu hướng tăng theo Elliott bao gồm các sóng xung và sóng động lực cụ thể như sau :

cấu trúc sóng elliott

Sóng xung : sóng xung là một đợt tăng theo xu hướng chính, bao gồm 5 sóng nhỏ hơn (các sóng 1, 2, 3, 4, 5 trong hình ví dụ). Mô hình 5 sóng này là sóng động lực phổ biến nhất trên thị trường. Trong số đó, chúng ta có ba sóng 1, 3 và 5 cũng là sóng động lực theo xu hướng chính và hai sóng còn lại là 2 và 4 là các sóng điều chỉnh ngược hướng xu hướng chính. Các sóng nhỏ trong một sóng xung lớn này cần tuân theo các quy tắc sau :

  • Sóng 2 không thể lớn hơn sóng đầu tiên, tức là sóng 2 không thể giảm sâu hơn đợt tăng của sóng 1.
  • Sóng thứ 3 không được là sóng ngắn nhất trong ba sóng tăng 1, 3 và 5.
  • Sóng 4 không thể vượt ra ngoài phạm vi sóng 3.

Nếu một trong những quy tắc này bị phá vỡ, cấu trúc đó không còn là sóng xung và anh em cần xem xét lại từ đầu, xác định các sóng xung khác chính xác hơn.

Sóng điều chỉnh : sóng điều chỉnh là một sóng lớn ngược hướng với xu hướng chính, bao gồm ba sóng nhỏ bên trong (các sóng A, B, C trong ví dụ). Đây được coi là một đợt pullback trước khi giá quay trở lại theo xu hướng chính.

Kết luận

Phân tích sóng cho chúng ta một góc nhìn rỏ ràng ở sự liên quan giữa cung và cầu và giúp chúng ta phán đoán được mối quan hệ giữ sức mạnh hoặc sự suy yếu của bên mua và bên bán trên sự vận động của giá cả.

Nhờ phân tích sóng một cách đúng đắn, khả năng xác định được sự kết thúc một sóng trong xu hướng và xác định sự bắt đầu của một sóng mới theo hướng ngược lại dần dần sẽ được cải thiện. Từ đó cải thiện hiệu quả đầu tư như tối ưu được lợi nhuận, kiểm soát rủi ro, kiểm soát tâm lý tốt hơn. Nhận biết nhịp sóng, mà tránh mua đuổi khi giá lên cao. ….

Mở tài khoản chứng khoán online miễn phí

Leave a Reply