LIVE TRADING ROOM

Watch, learn and trade daily with professional trader
Dịch vụ tuyệt vời

ROOM TƯ VẤN VIP

Room tư vấn trực tuyến rất quan trọng khi đầu tư, giao dịch, đặc biệt đối với những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như không có thời gian theo dõi thị trường. Thông qua Room, TA STOCK sẽ cung cấp những cơ hội đầu tư cổ phiếu đã được phân tích kỷ lưỡng về cơ bản doanh nghiệp, định giá cơ bản cổ phiếu cũng như phân tích kỷ thuật. TA STOCK cũng cung cấp tư vấn giao dịch phái sinh dựa trên hệ thống giao dịch độc quyền đã được kiểm chứng qua thời gian.

Nhà đầu tư chỉ cần tham khảo tư vấn và sau đó ra quyết định.

Nhà đầu tư cũng có cơ hội tiếp cận giao lưu với những người tư vấn giỏi, những nhà đầu tư giỏi trong room giúp bạn tiếp thu, tích góp được nhiều kiến thức, kinh nghiệp đầu tư, giao dịch giá trị từ đó rút ra bài học cho mình cũng như tiết kiệm được thời gian tự mày mò nghiên cứu. 

11

Những quyền lợi khi tham gia room

01
Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Được hướng dẫn sử dụng những phần mềm chuyên dụng để đầu tư như Fireant, Amibroker, Trading View…

02
Chỉ báo phân tích kỷ thuật

Được cung cấp code những chỉ báo phân tích kỷ thuật trên Amibroker và hướng dẫn sử dụng những chỉ báo phân tích kỷ thuật áp dụng vào quá trình phân tích đầu tư

03
Báo cáo phân tích

Được nhận báo cáo nhận định thị trường, phân tích cổ phiếu tiềm năng mỗi ngày. Báo cáo sẽ cung cấp đánh giá cổ phiếu về khía cạnh như Triển vọng tăng trưởng, đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp, rủi ro về cổ phiếu, định giá cơ bản cổ phiếu, điểm mua tiêu chuẩn …

05
Tư vấn real time

Cung cấp điểm vào tiêu chuẩn cổ phiếu (điểm vào ngay trước khi cổ phiếu tăng) tối ưu hóa lợi nhuận, hạn chế rủi ro, tín hiệu giao dịch phái sinh gồm điểm vào, điểm cắt lổ, mục tiêu chốt lời…
Tư vấn, nhận định thị trường trong phiên giao dịch

06
Quan trị danh mục

Hỗ trợ quản trị danh mục cổ phiếu, phân bổ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục sao cho tối ưu nguồn vốn theo từng giai đoạn của thị trường.

06
Lợi ích khác

Và nhiều lợi ích khác như hướng dẫn kiểm soát cảm xúc, thói quen tốt cần có khi đầu tư, sách hay nên đọc …

THAM GIA ROOM TƯ VẤN VIP NGAY

Liên hệ tư vấn